بخش کاربری

یافتن کالاها و سرویسها

Plan A
فضا 100 مگابايت / پهناي باند 2000 مگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel
29,000 Toman سالانه
Plan B
فضا 250 مگابايت / پهناي باند 5000 مگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel
39,000 Toman سالانه
Plan C
فضا 500 مگابايت / پهناي باند 10000 مگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel
49,000 Toman سالانه
Plan D
فضا 1000 مگابايت / پهناي باند 20000 مگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel
59,000 Toman سالانه
Plan E
فضا 2000 مگابايت / پهناي باند 40000 مگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel
79,000 Toman سالانه
Plan F
فضا 5000 مگابايت / پهناي باند 100000 مگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel
99,000 Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution