بخش کاربری

یافتن کالاها و سرویسها

PRO A
5000 مگابایت فضا / 150000 مگابایت ترافیک ماهانه / 1 گیگاهرتز قدرت پردازنده / 192 مگابایت مصرف رم
20,000 Toman ماهانه
60,000 Toman سه ماهه
100,000 Toman شش ماهه
200,000 Toman سالانه
PRO B
10000 مگابایت فضا / 300000 مگابایت ترافیک ماهانه / 2 گیگاهرتز قدرت پردازنده / 256 مگابایت مصرف رم
30,000 Toman ماهانه
90,000 Toman سه ماهه
150,000 Toman شش ماهه
300,000 Toman سالانه
PRO C
15000 مگابایت فضا / 500000 مگابایت ترافیک ماهانه / 3 گیگاهرتز قدرت پردازنده / 512 مگابایت مصرف رم
40,000 Toman ماهانه
120,000 Toman سه ماهه
200,000 Toman شش ماهه
400,000 Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution