بخش کاربری

یافتن کالاها و سرویسها

Plan A
فضا 2000 مگابايت / پهناي باند 40000 مگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel/WHM
19,000 Toman ماهانه
57,000 Toman سه ماهه
95,000 Toman شش ماهه
190,000 Toman سالانه
380,000 Toman دوساله
570,000 Toman سه سالانه
Plan B
فضا 5000 مگابايت / پهناي باند 100000 مگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel/WHM
29,000 Toman ماهانه
87,000 Toman سه ماهه
145,000 Toman شش ماهه
290,000 Toman سالانه
580,000 Toman دوساله
870,000 Toman سه سالانه
Plan C
فضا 10000 مگابايت / پهناي باند 200000 مگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel/WHM
39,000 Toman ماهانه
117,000 Toman سه ماهه
195,000 Toman شش ماهه
390,000 Toman سالانه
780,000 Toman دوساله
1,170,000 Toman سه سالانه
Plan D
فضا 20000 مگابايت / پهناي باند 400000 مگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel/WHM
59,000 Toman ماهانه
177,000 Toman سه ماهه
295,000 Toman شش ماهه
590,000 Toman سالانه
1,180,000 Toman دوساله
1,770,000 Toman سه سالانه
Plan E
فضا 30000 مگابايت / پهناي باند 600000 مگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel/WHM
79,000 Toman ماهانه
237,000 Toman سه ماهه
395,000 Toman شش ماهه
790,000 Toman سالانه
1,580,000 Toman دوساله
2,370,000 Toman سه سالانه
Plan F
فضا 50000 مگابايت / پهناي باند 1000000 مگابايت

کنترل پانل مديريت Cpanel/WHM
99,000 Toman ماهانه
297,000 Toman سه ماهه
495,000 Toman شش ماهه
990,000 Toman سالانه
1,980,000 Toman دوساله
2,970,000 Toman سه سالانه

Powered by WHMCompleteSolution