بخش کاربری

یافتن کالاها و سرویسها

V-L-256
Memory 256 MB

HDD 25 GB

BandWidth 500 GB

1 IP Address

19,900 Toman ماهانه
56,900 Toman سه ماهه
114,900 Toman شش ماهه
199,000 Toman سالانه
V-L-512
فضا 70 گیگابایت


پهناي باند 800 گيگابايت


مقدار رم 512 مگابايت
29,900 Toman ماهانه
87,900 Toman سه ماهه
174,900 Toman شش ماهه
299,000 Toman سالانه
V-L-1024
فضا 80 گیگابایت


پهناي باند 600 گيگابايت


مقدار رم 1024 مگابايت
39,900 Toman ماهانه
119,700 Toman سه ماهه
199,500 Toman شش ماهه
399,000 Toman سالانه
V-L-2048
فضا 150 گیگابایت


پهناي باند 2000 گيگابايت


مقدار رم 2048 مگابايت
59,900 Toman ماهانه
179,700 Toman سه ماهه
299,500 Toman شش ماهه
599,000 Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution