بخش کاربری

جستجوگر دامنه

جستجوی ساده دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 29,900 Toman 29,900 Toman 30,900 Toman
.net 1 29,900 Toman 29,900 Toman 30,900 Toman
.org 1 29,900 Toman 29,900 Toman 30,900 Toman
.info 1 29,900 Toman 29,900 Toman 30,900 Toman
.biz 1 29,900 Toman 29,900 Toman 30,900 Toman
.name 1 29,900 Toman 29,900 Toman 30,900 Toman
.co 1 99,000 Toman 99,000 Toman 99,000 Toman
.ir 1 4,490 Toman 4,900 Toman 4,900 Toman
.co.ir 1 3,900 Toman 3,900 Toman 4,900 Toman
.org.ir 1 3,900 Toman 3,900 Toman 4,900 Toman
.net.ir 1 3,900 Toman 3,900 Toman 4,900 Toman
.ac.ir 1 3,900 Toman 3,900 Toman 4,900 Toman
.sch.ir 1 3,900 Toman 3,900 Toman 4,900 Toman
.gov.ir 1 3,900 Toman 3,900 Toman 4,900 Toman
.id.ir 1 3,900 Toman 3,900 Toman 4,900 Toman


Powered by WHMCompleteSolution